Bibliografie
in volgorde van uitgifte   


Alvast een voorproefje van alle drie de delen:

Tussen rang en stand, historische roman

'Een bijzonder inkijkje in het welgestelde leven van de achttiende eeuw. Romantiek, spanning, emotie en een scherp oog voor historische details', aldus schrijfster Marjan van den Berg over deze roman. Sara Louisa du Faget van Assendelft leeft het welgestelde leven in 's-Gravenhage zeer tegen haar zin. De eindeloze jours, het roddelcircuit, het gebrek aan een geschikte levenspartner: ze vertrekt liever vandaag nog dan morgen. Dan doet zich een kans voor om aan het benauwde wereldje te ontsnappen. Haar familie heeft een buitenverblijf in de Hoeksche Waard, het Hof van Assendelft. Dit buiten moet nodig gerestaureerd worden en Sara werpt zich op om dat ter plaatse in goede banen te leiden. Samen met haar vriendin Hille vertrekt ze.Het statige Hof van Assendelft is tegenwoordig Museum Hoeksche Waard en is toegankelijk voor bezoekers. De voelbare historie van die plek inspireerde Marja Visscher om in het levensverhaal van Sara Louisa du Faget van Assendelft (1717-1807) te duiken.

Trilogie Tussen stad en streek

Verloren tijd, deel 1

Dit eerste deel van de romanserie speelt zich af op de nog steeds bestaande boerderij in het dorp Puttershoek op het eiland de Hoeksche Waard. Het is geschreven naar aanleiding van vele interviews van Marja Visscher met Nico de Regt, huisschilder in Maasdam. Hij is geboren rond 1900 op de boerderij te Puttershoek. Hoewel er drie zoons waren, wilde niemand de boerderij van vader en moeder De Regt overnemen. Hij vertelde tijdens de interviews hoe het er in die tijd op de boerderij aan toe ging. Ook komt zijn diensttijd aan bod en gaat de liefde voor zijn, dan inmiddels overleden, vrouw niet uit de weg. In deze trilogie werd Nico voorgesteld als hoofdpersoon Driek. Deze droomt er van om huisschilder te worden. Wanneer hij een ongeval krijgt wordt hij opgenomen in een kunstenaarsgezin daar leert hij dochter Elsje kennen. De opvolging van de boerderij in Puttershoek staat in dit eerste deel centraal en speelt zich af in zowel het dorp Puttershoek als Dordrecht. 

Tot de maan en weer terug, deel 2

In dit tweede deel volgt de schrijfster nog zoveel mogelijk de gegevens die de interviews met Nico de Regt opleverden. Daarbij worden door de schrijfster, voor die tijd, actuele onderwerpen aangesneden, zoals o.a. de schildersziekte waar veel ambachtslieden in die tijd geen weet van hadden wat dit betekende en wat de oorzaak daar van was. Er vindt gezinsuitbreiding plaats en naast het schildersbedrijf verplaatst de aandacht zich tevens naar een naaiatelier in Dordrecht waar zijn vrouw als leidinggevende hard werkt om de eerste confectie in die tijd in enkele modewinkels in Dordrecht te krijgen. De opvolging van de boerderij slaat een generatie over. Een van de zoons van Driek heeft er wel oren naar, maar kan zich totaal niet vinden in de wat star volgehouden, ouderwetse wijze waarop zijn opa op hoeve Bouwlust het bedrijf runt. Er ontstaat een behoorlijke generatiekloof waarbij Driek probeert te bemiddelen. De andere zoon verkiest het beroep van vioolbouwer en is violist. Wanneer hij net voor de Tweede Wereldoorlog naar Duitsland wil voor een opleiding in de vioolbouw hebben zijn ouders daar grote moeite mee.

Elke dag is anders, deel 3

In dit deel van de trilogie staat de opvolging op boerderij Bouwlust in Puttershoek centraal. Pieter, een van de zoons van Driek neemt de boerderij over, maar gooit wat betreft de werkzaamheden het roer om. Tegen de zin van zijn grootvader boert hij biologisch, deze wil dan ook niet meer op de boerderij komen. Zo net na de Tweede Wereldoorlog is men in Nederland nog weinig bezig met deze manier van telen. De zoon doet zijn kennis dan ook in Zeeland op waar zich een voorbeeld boerderij heeft gevestigd. Ook de omgeving geeft er blijk van niets te zien in het biologisch gemengd bedrijf, waardoor er tal van akelige dingen gebeuren op  en rond het boerenbedrijf. Zoon Anton heeft in Dordrecht inmiddels een atelier waar hij zijn violen bouwt. Hij woont er boven en leidt er tevens een strijkkwartet. Een van de vrouwelijke leden binnen het strijkkwartet heeft het psychisch moeilijk en voelt dat de verantwoording voor haar zusje, ook violiste in het kwartet, zwaar weegt. Te zwaar naar zal blijken. Voor dit deel deed de schrijfster o.a. onderzoek naar de behandelmethode van zo rond de jaren vijftig. 

Maannachten, historische roman

Maannachten is een historische roman waarin het leven van de Nederlandse kunstenaar Johan Barthold Jongkind centraal staat. In de zomer van 1860 is madame Joséphine Fesser in de Parijse kunsthandel van Pierre Martin als daar de kunstenaar binnenkomt. Ze is erg onder de indruk van hem en nodigt hem uit bij haar te komen eten. Dan verandert zijn en haar leven voorgoed. Zij wordt zijn toegewijde vriendin, zijn zakenpartner, zijn maan en zijn sterren. 'Een indrukwekkende liefdesgeschiedenis', aldus Hebban.nlMaannachten is een intrigerend verhaal over leven voor de kunst en leven van de liefde waarin de wat vreemde driehoeksverhouding met de ex-man van Joséphine, de kasteel kok Alexandre Fessert centraal staat. Ook kunsthistorica Victorine Hefting (1905-1993) heeft zich blijkbaar verwonderd over deze verhouding en vroeg er enkele nazaten naar. Het antwoord was vaag, maar toch ook weer heel duidelijk. Het is juist dit geheim waarop Marja Visscher haar roman heeft gebaseerd.  De Wolkenkijker, historische roman

Sara Johanna Hoevenaar is de echtgenote van Frans Naerebout (1748-1818), de bekende Zeeuwse volksheld en mensenredder. Van eenvoudige garnalenvisser tot VOC loods. Geroemd met een standbeeld op de boulevard van Vlissingen en genoemd en bezongen als 'onverschrokken Naerebout' in het Zeeuwse volkslied. Wie was Sara? Zij is, wanneer Frans op zee zijn werk verricht, verantwoordelijk voor de negen kindermonden die zij moet voeden. Zes eigen kinderen en drie van haar jong overleden schoonzusje. Van Frans is door zijn daden in de archieven veel bekend, maar Sara komt er als sterke vrouw achter haar man bekaaid af. Geboren in Sluis, overleden in Kattendijke en de jaren waarin ze haar kinderen baarde is het enige.Voor Marja Visscher de reden om een ode te brengen aan Sara, die in het duister van de geschiedenis haar bescheiden, maar zo belangrijke rol speelde in het alledaagse Vlissingen in de achttiende eeuw. Zij legde haar leven langs de tijdlijn van haar beroemde echtgenote.

De Badhoeve trilogie

Lied van wind en water, deel 1Voor De Badhoeve trilogie zocht schrijfster Marja Visscher naar de geschiedenis van de drooglegging van het Haarlemmermeer. Zij stuitte in haar zoektocht op de Amsterdamse advocaat Jacob Amersfoordt getrouwd met de in die tijd beroemde componiste/pianiste Hermina Dijk. Amersfoordt verliest zijn eerst vrouw in het kraambed. Hij verlaat zijn woning aan de Prinsengracht voor een reis met zijn boot. Op het rustige water besluit hij grond te kopen in de drooggelegde Haarlemmermeer. Hij heeft een landgoed (De Badhoeve) voor ogen op Engelse leest geschoeid met een voor die tijd zeer moderne landbouwmechanisatie. Hermina voelt er weinig voor om de concertzalen los te laten en ziet een toekomst als boerin op De Badhoeve als een weinig aanlokkelijk vooruitzicht. Wanneer Jacob alleen aandacht lijkt te hebben voor de ontwikkeling van het landgoed, vlucht Hermina naar Parijs.Trilogie De Badhoeve, deel 2, Sporen in het polderland

Landeigenaar Jacob Amersfoordt en de componiste/pianiste Hermina Dijk beheren samen het landgoed De Badhoeve. Hoewel Hermina de concertzalen niet kan loslaten, heeft zij de sociale zorg van het personeel op zich genomen. Maar liefst vijftig gezinnen die in de arbeidershuisjes op het landgoed wonen. Op een dag ontdekt zij dat Jacob in het geheim zijn vroegere huishoudster Anna en haar zoon Daniël ontmoet. Door het uitblijven van eigen kinderen ziet Jacob in Daan zijn opvolger op De Badhoeve. Maar welke rol is er voor Anna weggelegd en hoe kijkt de jonge Daniël naar zijn toekomst? Kan Hermina het pionierswerk en haar zorgen om de armenkolonie die zij bezoekt nog wel aan? Dan breekt er brand uit in een van de armenhutten, er valt een slachtoffer.  Daarna wordt er veel duidelijk.
 
Trilogie De Badhoeve, deel 3, Een schone getuigenis
In het jaar 1865 trekt de rampspoed over De Badhoeve. Malaria, veepest, tyfus en cholera, teisteren het platteland en zeker de vochtige, lagergelegen Haarlemmermeerpolder. Jacob en Hermina doen alles om de ziekten te bestrijden. De manege wordt ingericht als noodhospitaal. Dag en nacht zijn beiden bezig om levens te redden. Kleding en beddengoed worden verbrand en secreten over de sloot worden afgebroken om besmetting te stoppen. Als burgemeester laat Jacob met speciale verordening tijdens de veepest hele kuddes slachten. Dat valt slecht bij de boeren. Zij graven stiekem geslacht vee op en verkopen besmet vlees aan slagers in Amsterdam. Hermina geeft liefdadigheidsconcerten en probeert de nabestaanden een hart onder de riem te steken. Het sterftecijfer op De Badhoeve stijgt en de druk op hen wordt groter. Gaan ze het samen redden?
Sporen in het polderland, deel 2 van de Badhoeve trilogie verschijnt mei 2020. Een schone getuigenis, deel 3 verschijnt in september 2020.
Marja Visscher maakte eerder indruk met de Stad en streek-trilogie. Met haar liefde voor en interesse in de geschiedenis heeft ze een onuitputtelijke inspiratiebron voor romans- en verhalen. Voor het schrijven van deze historische trilogie zocht zij een onderwerp in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland 1001 vrouwen. Daarbij stuitte zij op een van de weinige vrouwelijke Nederlandse componisten, Hermina Maria Dijk (1821-1892), later vooral bekend geworden als Hermina Maria Amersfoordt-Dijk. In 1852 trouwde zij met Jacob Paulus Amersfoordt (1817-1885), jurist en literator. Beide echtelieden hebben een groot ego. Van Amersfoordt werd de tweede burgemeester van Haarlemmermeer en beiden zijn pioniers in de drooggelegde polder waar alles nog ontwikkeld moest worden. Rond De Badhoeve zou later het nu bekende Badhoevedorp ontstaan.
Het meisje uit de Mandenmakerssteeg, historische roman
Wie voor voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje, wil het aloude gezegde. De jonge Leentje is vastbesloten om het tegendeel te bewijzen. Zij groeit op in een armoedige kelderwoning in de Mandenmakerssteeg, als dochter van visvrouw Marretje Arents, beter bekend als Mat van de Nieuwendijk of het Limoenwijf. Mat zelf wordt door wandhoop gedreven door de enorme pachtgelden en organiseert in het geheim een groot pachtersoproer. Ondertussen wordt Leentje aangenomen als dienstmeisje bij een van de meest gehate vispachters Jacob Bicker Raye. Moeder en dochter komen zo lijnrecht tegenover elkaar te staan. Deze historische roman speelt zich af in de aanloop naar een grootse volksopstand in het achttiende-eeuws Amsterdam en geeft een inkijkje in hoe het er destijds aan toeging in onze hoofdstad.Historische roman 'De dame van het Voorhout

Johanna van Coesveld (1684-1768), trouwde ondanks haar eenvoudige afkomst in 1726 met raadspensionaris Simon van Slingelandt, telg uit het adellijke geslacht Van Slingelandt. Johanna werkt al jaren als hoofd van de huishouding in Van Slingelandts paleis 'Huis aan de Boschkant' aan het Korte Voorhout in 's-Gravenhage. Wanneer Simons echtgenote Suzanna op sterven ligt, vraagt zij Johanna om voor haar man te blijven zorgen. Het huwelijk tussen de hooggeplaatste heer en de toch van origine eenvoudige herbergiersdochter doet veel stof opwaaien in het achttiende-eeuwse 's-Gravenhage.Marja Visscher tekent Johanna's leven op: waar komt zij vandaan, hoe komt ze hier terecht en wat heeft ze moeten achterlaten? De dame van het Voorhout neemt je mee naar een bijzondere episode in de Haagse geschiedenis.
'Hotel Piek' historische roman

Wagenmaker Leendert Piek ziet het niet meer zitten als het leven zich tegen hem keert. Zijn enige zoon Pleun heeft geen interesse in het overnemen van het familiebedrijf en zijn oudste dochter Eva – Leenderts oogappel – laat haar dromen van een carrière in het onderwijs varen voor een ingekwartierde soldaat. Leendert belandt in een depressie en zijn vrouw Neeltje ziet het met leden ogen aan. Als ze in de krant een advertentie ziet waarin het deftige hotel-restaurant Van Dartel te koop wordt aangeboden, hoopt Neeltje dat deze uitdaging hun leven weer op de rit brengt. Ze weet Leendert over te halen om een bod te doen. Al snel verkopen ze de wagenmakerij en trekken in  het hotel. Lukt het hen om het hotel draaiende te houden? Zelfs wanneer de kinderen een voor een het nest verlaten?

Hotel Piek van Marja Visscher is een overtuigende historische roman die ten diepste gaat over wat familie voor elkaar betekent en men door de tijd en de technische vooruitgang wordt ingehaald. Visscher deed voor deze roman, die gebaseerd is op waargebeurde feiten, veel onderzoek in het dorp Klaaswaal, waar ze zelf ook woont.       

                       Het torentje van Adelheid, historische roman

In ‘Het torentje van Adelheid’ bezoekt Johan Rudolf Thorbecke de weduwe gravin Henriëtte Solger in Dresden. Haar dan vierjarig dochtertje Adelheid wordt door hem voorgelezen en roept: ‘Later trouw ik met de professor en word ik koningin van Nederland.’ In 1831 bezoekt hij de familie opnieuw en wordt, tot teleurstelling van moeder Henriëtte, verliefd op de negentienjaar jongere dochter Adelheid. Het wordt Thorbecke niet gemakkelijk gemaakt. De toeziend voogden laten haar niet zomaar los. Na twee jaar wachten trouwen zij en leven een gelukkig leven waarbij Adelheid zeer geïnteresseerd is in zijn politieke carrière. Toch kent hun leven samen ook pikzwarte momenten en moeten zij vechten om dit te boven te komen. Marja Visscher beschrijft het leven van  ‘het liefdespaar van de negentiende eeuw’ op een prachtige en realistische wijze met aandacht voor de historische gebeurtenissen.  

Saskia's zus Caty en haar man Menno zijn op de terugweg van een verjaardag als ze door een noodlottig auto-ongeluk komen te overlijden. Twee agenten verschijnen aan de deur met het trieste nieuws. Caty's kinderen van vier en twee jaar oud zitten zolang in de crisisopvang, maar kunnen bij Saskia en haar man Robert worden geplaatst. Tot haar grote ontsteltenis ziet Robert dit totaal niet zitten. Hij zegt dat hij niet kan zorgen voor kinderen die zijn eigen vlees en bloed niet zijn. Saskia is vast besloten de kinderen van haar zus op te voeden, al kost dit haar huwelijk. Maar als dat echt dreigt te gebeuren en de alleenstaande zorg Saskia boven het hoofd begint te groeien, beseft ze dat ze keuzes moet maken.Een huis vol familie is de eerste familieroman van Marja Visscher, waarin ze een aangrijpende episode volgt uit het leven van mensen dat ineens volkomen op z'n kop komt te staan.Aan het einde van de achttiende eeuw lopen de spanningen tussen de patriotten en orangisten hoog op. De 19-jarige Aleida van Vlierden, de dochter van een orangist, laat zich schaken door de patriot Herman Willem Daendels. Haar vader verbiedt de affaire, maar de twee trouwen toch. Al snel komt Herman Willems ware aard bovendrijven: hij is opvliegend, overspelig en komt door zijn karakter vaak in de problemen. Als Aleida pianist Charles leert kennen, ziet ze hoe echte liefde er ook uit kan zien. Deze realistische historische roman van Marja Visscher vertelt het verhaal van de bijzondere vrouw die in de schaduw stond van een omstreden man. Het huis waar Aleida opgroeide, staat nog altijd bekend als het Daendelshuis.

Diane Kooistra: 'Het is een boek waarin fictie en geschiedenis mooi in elkaar overlopen.' (recensie op Hebban.nl

Benjamin Franklin is in de leer als boekdrukker bij zijn broer James. Nadat hij zijn verloofde Deborah Reed zijn trouw heeft beloofd, reist Benjamin van Philadelphia naar Engeland om te investeren in drukkersbenodigdheden. Van zijn schoonvader krijgt hij een fors bedrag mee om zaken in te kopen om later, bij zijn terugkomst een eigen drukkerij te beginnen. De reis verloopt anders dan hij zich had voorgesteld. Het verdwijnt als sneeuw voor de zon door naïviteit. Franklin schaamt zich en durft geen contact meer op te nemen met Deborah. Wanneer hij eindelijk na jaren terugkeert blijkt zijn jeugdliefde inmiddels te zijn getrouwd. Hij werkt hard en probeert Deborah voor zich te herwinnen. Maar dat blijkt haast onmogelijk.Dit keer eens geen vrouw in de hoofdrol, maar een bijzondere man die iedereen waarschijnlijk wel kent van het honderddollarbiljet, maar minder bekend is dat hij de uitvinder was van de bliksemafleider en de autofocusbril en de bedenker was van de zomertijd.'Benjamin Franklin, de kracht van de attractie' werd uitgegeven door uitgeverij Davey Jones Publishing.'Rara dat ben ik' (kinderboek) Voor de leeftijd vanaf 8 jaarRara woont samen het haar moeder Pietsie en haar vader Kreukel in een oude school. Pietsie is hoedemaakster en geeft tekenlessen. Kreukel werkt in de milieustraat. Samen met haar vriendje Hicham beleeft Rara een spannend avontuur, wanneer een man zijn hond zomaar ineens achterlaat in het park. Vanaf die dag woont en slaapt hond Bas in het keukenkastje van de Oude School, wordt Rara verliefd en speurt ze met Hicham naar de man die Bas heeft achtergelaten. Krijgen ze de dader te pakken en waarom komt de burgemeester naar de Oude School?  Dit kinderboek werd uitgegeven door Kinder- en jeugdboekenuitgeverij Sam Northerlake.Haarlem, 1780. Keetje Hodshon is nog geen twaalf jaar als ze het grootste deel van haar familie al heeft verloren. Ze erft een vermogen. Haar voogden stellen een echtpaar aan dat voor veel geld uit de erfenis Keetje en haar broers opvoedt. Keetje raakt bevriend met een van hun dochters, Manon, en vindt troost bij haar. Ze droomt ervan om een stadspaleis te bouwen. Zodra ze volwassen is geworden, zet ze haar plan in werking. Via brieven blijft ze in contact met Manon, waardoor ze een hechte band ontwikkelen. Manon wordt echter geplaagd door stemmingswisselingen en Keetje weet zich met haar gevoelens geen raad. In haar weelderige huis zal ze haar eigen, eenzame weg naar volwassenheid moeten vinden. Auteur Marja Visscher raakte gefascineerd door Keetje Hodshon omdat er ondanks haar vermogen en het imposante stadspaleis bijna niets over haar bekend is. Op levendige wijze haalt zij in deze historische roman de markante dame uit de schaduw van haar tijd.